Szczegóły

Tytuł artykułu

Kilka uwag o wykorzystaniu zasobów nieożywionych szelfu kontynentalnego położonego poza 200 milami morskimi w kontekście artykułu 82 UNCLOS . = Some Remarks on Article 82 of the Unclos And the Non-Living Resources on the Outer Continental Shelf

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2018

Numer

No XXXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

szelf kontynentalny ; UNCLOS ; CLCS ; eksploatacja nieożywionych zasobów morskich

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

99-121

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pm.2018.125830 ; ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2018; No XXXIV; 99-121
×