Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagrożenie metanowe oraz studium kosztów profilaktyki metanowej w latach 2012–2015 na przykładzie wybranych kopalń

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 99

Autorzy

Słowa kluczowe

metan ; zagrożenie metanowe ; koszty profilaktyki metanowej

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

143-158

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×