Szczegóły

Tytuł artykułu

Oxygenic bismuth minerals in the NE part of the Karkonosze pluton (West Sudetes, SW Poland)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 68

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Karkonosze granitoid pluton ; Bismuth minerals ; Secondary minerals ; oxidation ; Vein ; Pegmatite

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

537–554

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5709

Źródło

Acta Geologica Polonica; 2018; vol. 68; No 4; 537–554
×