Szczegóły

Tytuł artykułu

A new etching trace from the Savignone Conglomerate (Oligocene), NW Italy, probably produced by limpet gastropods

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 68

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Bioerosion ; Ichnotaxonomy ; Fan delta ; Borings ; Attachment ; Limpet gastropods

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

651–662

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5709
×