Szczegóły

Tytuł artykułu

Differential response of some nematode-resistant and susceptible tomato genotypes to Meloidogyne javanica infection

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

histology ; root-knot nematode ; tomato ; total phenols

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

113-123

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.04.12

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.126040 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 1; 113-123
×