Szczegóły

Tytuł artykułu

Semantyka: Hilary Putnam i Robert B. Brandom

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2018

Numer

No 1-4

Autorzy

Słowa kluczowe

język ; poznanie ; znaczenie ; referencja ; prawda ; asercja ; definicja ; rozumowanie ; dyskusja ; rewizja ; fallibilność ; pewność ; normatywność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

61-80

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2018; No 1-4; 61-80
×