Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Przemysław Wewiór, 2017, Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 391, ISBN: 978-83-231-3912-6

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2018

Numer

No 1-4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

107-109

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2018; No 1-4; 107-109
×