Szczegóły

Tytuł artykułu

Lista recenzentów

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2018

Numer

No 1-4

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2018; No 1-4
×