Szczegóły

Tytuł artykułu

A correction method of the wall-slip effect in a cone-plate rheometer

Tytuł czasopisma

Chemical and Process Engineering

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 40

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

rheometry ; wall-slip ; cone-plate rheometer

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

201-206

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Data

2019.07.05

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/cpe.2019.126112 ; ISSN 0208-6425

Źródło

Chemical and Process Engineering; 2019; vol. 40; No 2; 201-206

Rada naukowa

Editorial Board

Ali Mesbach, UC Berkeley, USA

Anna Gancarczyk, Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poland

Anna Trusek, Wrocław University of Science and Technology, Poland

Bettina Muster-Slawitsch, AAE Intec, Austria

Daria Camilla Boffito, Polytechnique Montreal, Canada

Donata Konopacka-Łyskawa, Gdańsk University of Technology, Poland

Dorota Antos, Rzeszów University of Technology, Poland

Evgeny Rebrov, University of Warwick, UK

Georgios Stefanidis, National Technical University of Athens, Greece

Ireneusz Grubecki, Bydgoszcz Univeristy of Science and Technology, Poland

Johan Tinge, Fibrant B.V., The Netherlands

Katarzyna Bizon, Cracow University of Technology, Poland

Katarzyna Szymańska, Silesian University of Technology, Poland

Marcin Bizukojć, Łódź University of Technology, Poland

Marek Ochowiak, Poznań University of Technology, Poland

Mirko Skiborowski, Hamburg University of Technology, Germany

Nikola Nikacevic, University of Belgrade, Serbia

Rafał Rakoczy, West Pomeranian University of Technology, Poland

Richard Lakerveld, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Tom van Gerven, KU Leuven, Belgium

Tomasz Sosnowski, Warsaw University of Technology, Poland×