Szczegóły

Tytuł artykułu

Dwa typy tożsamości zbiorowych mieszkańców małych miast polsko-żydowskiego pogranicza. Społeczne podziały a antagonizmy międzygrupowe

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

małe miasto ; pogranicze ; pogranicze polsko-żydowskie ; tożsamość pogranicza

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

99-123

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

2019.06.11

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2019.126141 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2019; No 2; 99-123
×