Szczegóły

Tytuł artykułu

Komunalny zwrot późnego Marksa i kommonizm dóbr wspólnych

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2019

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

marksizm ; dobro wspólne ; komuna ; akumulacja pierwotna ; Karol Marks

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

45-74

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

29.11.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2019.126161 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2019; No 4; 45-74
×