Szczegóły

Tytuł artykułu

Towards cubic modification of Li7La3ZR2O12 compound by mechanical milling and annealing of powders

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 64

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

lithium-ion batteries ; solid state electrolyte ; mechanical milling ; XRD ; DSC/TG

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

13-16

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2019.03.14

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/amm.2019.126211 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2019; vol. 64; No 1; 13-16
×