Szczegóły

Tytuł artykułu

Novel method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzmann law

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 64

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

thermal conductivity ; thermal radiation ; ceramic shell molds ; aluminum castings

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

311-315

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2019.03.14

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/amm.2019.126253 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2019; vol. 64; No 1; 311-315
×