Szczegóły

Tytuł artykułu

Detecting objects using Rolling Convolution and Recurrent Neural Network

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

multi-scale features ; global context information ; rolling convolution ; recurrent neural network

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

293-301

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.06.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2019.126313 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×