Szczegóły

Tytuł artykułu

A Systematic Approach to Determining the Duty Cycle for Regenerative Comparator Used in WSN

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

329–333

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.06.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2019.126318 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×