Szczegóły

Tytuł artykułu

Design and Development of Cost effective Automatic Fertilization System for Small Scale Indian Farm

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Fertilization ; automation ; Electronics in Agriculture ; GUI ; embedded systems

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

353-358

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.09.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2019.126321 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2019; vol. 65; No 3; 353-358
×