Szczegóły

Tytuł artykułu

The Analytical and Artificial Intelligence Methods to Investigate the Effects of Aperture Dimension Ratio on Electrical Shielding Effectiveness

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

electromagnetic shielding ; electromagnetic compatibility ; apertures ; multilayer perceptron ; radial basis function networks

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

359-365

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.09.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2019.126322 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2019; vol. 65; No 3; 359-365
×