Szczegóły

Tytuł artykułu

Piękno i energia – odnalezione wartości w budowaniu współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Autorzy

Słowa kluczowe

Contemporary living environment ; HOPU-S URBACT II ; urban form

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

8-15

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×