Details

Title

Contemporary Climate Changes and Their Impact on Functioning of Urban Systems (on the Example of Polish Coastal Zone)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

climate change ; Polish coast ; urban systems

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

51-80

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×