Szczegóły

Tytuł artykułu

U-Pb zircon geochronology of high-grade charnockites– exploration of pre-Mesoproterozoic crustin the Mazury Complex area

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 69

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Magmatic protolith ; SHRIMP dating ; Dry metamorphism ; Svecofennian orogeny ; Active continental margin

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

489-511

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2019.12.07

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/agp.2019.126445 ; ISSN 0001-5709

Źródło

Acta Geologica Polonica; 2019; vol. 69; No 4; 489-511
×