Szczegóły

Tytuł artykułu

Chevkinite-group minerals in Poland

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 70

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Chevkinite-group minerals ; Chevkinite-(Ce) ; Perrierite-(Ce) ; Mineral chemistry ; Petrological significance ; Poland

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

97-106

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2020.03.16

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/agp.2019.126451 ; ISSN 0001-5709

Źródło

Acta Geologica Polonica; 2020; vol. 70; No 1; 97-106
×