Details

Title

Marka parasolowa Świętokrzyskie a submarki lokalne, czyli z LEADER-em po zdrowie

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Issue

No 269

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

216-230

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2018; No 269; 216-230
×