Szczegóły

Tytuł artykułu

Сочинительная связь и референция (на материале польского и русского языков)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2019

Wolumin

vol. LXVIII

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

syntax ; simple sentence ; coordination ; pseudo-coordination ; reference

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

149-166

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2019.03.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2019.126552 ; ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2019; vol. LXVIII; No 1; 149-166

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)


×