Szczegóły

Tytuł artykułu

Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć...

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

bibliometrics ; impact factor ; citations ; Hirsch index ; DORA Declaration

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Zakres

7-22

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Data

2017.03.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1231-8515
×