Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyzacja oczywistości, czyli o redukcji jako początku filozofowania

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2019

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

naiwność ; naturalne nastawienie ; zapytywanie ; subiektywność ; immanencja ; egzystencja ; E. Husserl ; J. Patočka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

151-166

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2019.04.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2019.126639 ; ISSN 1230-1493
×