Szczegóły

Tytuł artykułu

Evolutionary methods to analogue electronic circuits yield optimisation

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

evolutionary algorithms ; parametric yield ; production cost ; optimisation ; computation cost

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

9-16

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 1; 9-16
×