Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of CFBC fly ash addition on phase composition of air-entrained concrete

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

air-entrained concrete ; fluidized bed fly ash ; freeze-thaw durability ; waste management

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

45-52

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 1; 45-52
×