Szczegóły

Tytuł artykułu

Rare earth ions doped aluminosilicate and phosphate double clad optical fibres

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

rare-earths in glasses ; double clad optical fibre ; oxide glasses ; low silica glass

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

103-111

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 2; 103-111
×