Szczegóły

Tytuł artykułu

Surface acoustic wave hydrogen gas sensor based on layered structure of palladium/metal-free phthalocyanine

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

layered structure ; metal-free phthalocyanine ; palladium ; hydrogen gas sensor ; surface acoustic wave

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

133-138

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 2; 133-138
×