Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanical state variable estimation of drive system with elastic coupling using optimised feed-forward neural networks

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

electrical drive ; estimation techniques ; neural networks ; two-mass system ; vibration suppression

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

239-246

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 3; 239-246
×