Szczegóły

Tytuł artykułu

Stability of linear continuous-time fractional order systems with delays of the retarded type

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

fractional system ; linear ; continuous-time ; stability ; delays ; retarded type

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

319-324

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 4; 319-324
×