Szczegóły

Tytuł artykułu

Stability regions of closed loop system with time delay inertial plant of fractional order and fractional order PI controller

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

PID controllers ; fractional system ; stability ; delay ; D-partition method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

329-332

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 4; 329-332
×