Szczegóły

Tytuł artykułu

Direct and indirect control of cancer populations

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

biomedical models ; optimal control ; nonlinear control systems ; anticancer therapy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

367-378

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 4; 367-378
×