Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected problems resulting from the use of internet for teaching purposes

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Internet ; information society ; e-learning ; automated teaching ; cyberspace ; information smog

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

403-409

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2008; vol. 56; No 4; 403-409
×