Szczegóły

Tytuł artykułu

Total RNA quality in boar spermatozoa with different freezability

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

boar ; spermatozoa ; semen freezability ; RNA profiles

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

181-185

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Short communication

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.127085 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 1; 181-185
×