Szczegóły

Tytuł artykułu

pUC18-CpG stimulates RAW 264.7 via TBK1-mediated pathway and presents adjuvanticity in mice

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

adjuvant ; CpG DNA ; Echinococcus granulosus ; TBK1 ; type I interferons

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

195–201

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.127086 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 195–201
×