Szczegóły

Tytuł artykułu

GEOPOL®. The Innovated Environment Friendly Inorganic Binder System

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 19

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Geopolymer binder ; GEOPOL® ; Inorganic binder ; Mould and core ; environment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

109-116

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2019.03.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2019.127103 ; ISSN 2299-2944
×