Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Inorganic Binder Bridges Destruction after Thermal Load

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 19

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Inorganic binder ; Dehydration ; Alkali silicate ; Geopolymer ; Adhesive and cohesive forces

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

25-28

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2019.04.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2019.127111 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2019; vol. 19; No 2; 25-28
×