Szczegóły

Tytuł artykułu

Gas Evolution of GEOPOL® W Sand Mixture and Comparison with Organic Binders

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 19

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Geopolymer binder ; GEOPOL® ; Gas evolution ; Core ; environment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

49-54

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2019.04.29

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2019.127115 ; ISSN 2299-2944
×