Szczegóły

Tytuł artykułu

Dispersion of Al-Si Alloy Structure by Intensive Pulsed Electron Beam

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 19

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Silumin structure ; Electron beam processing ; Crystallization cells ; dispersion

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

79-84

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2019.05.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/afe.2019.127120 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2019; vol. 19; No 2; 79-84
×