Szczegóły

Tytuł artykułu

The Poincaré theorem in linear circuit synthesis

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

periodically time-varying networks ; Synthesis ; optimization ; stability

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

49-58

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2007; vol. 55; No 1; 49-58
×