Szczegóły

Tytuł artykułu

Spark Plasma Sintering of MN-ZN Ferrite Powders by High Energy Ball Milling

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 64

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

high energy ball milling ; Nano-sized particles ; SPS ; Conventional sintering ; density

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

565-569

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/amm.2019.127579 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2019; vol. 64; No 2; 565-569
×