Szczegóły

Tytuł artykułu

Lack of signals of selection at candidate loci at a small geographical scale along a steep altitudinal gradient in Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 61

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

local adaptation ; single nucleotide polymorphisms ; FST-outliers ; spatial analysis method

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

43-51`

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/abcsb.2019.127740 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2019; vol. 61; No 1; 43-51`
×