Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of antiamoebic and antimicrobial activities in vitro of Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach extracts

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 61

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Acanthamoeba spp. ; Chaenomeles japonica ; pentacyclic terpenoids ; plant extracts ; plant in vitro cultures ; polyphenols ; Staphylococcus aureus

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

47-58

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2019.12.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/abcsb.2019.127747 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2019; vol. 61; No 2; 47-58
×