Szczegóły

Tytuł artykułu

X-ray microdiffraction on flow-controlled biomolecular assemblies

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

X-ray diffraction ; hydrodynamic focusing ; DNA ; microfluidic ; self-assembly ; lipoplex

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

217-227

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2007; vol. 55; No 2; 217-227
×