Szczegóły

Tytuł artykułu

Parallel adaptive computation of some time-dependent materials-related microstructural problems

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

parallel computing ; adaptive finite element method ; dendritic growth ; wetting

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

229-237

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2007; vol. 55; No 2; 229-237
×