Szczegóły

Tytuł artykułu

Bandwidth analysis of low-pass elliptic biquadratic structures OPA–RC

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

frequency limitations ; unity gain bandwidth ; OPA ; biquadratic structures ; low-pass elliptic filter

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

313-316

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2007; vol. 55; No 3; 313-316
×