Szczegóły

Tytuł artykułu

On the one-dimensional wave propagation in inhomogeneous elastic layer

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

397-403

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2007; vol. 55; No 4; 397-403
×