Szczegóły

Tytuł artykułu

Moving from micro- to nanoworld in optical domain scanning probe microscopy

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

optical microscopy ; PSTM ; SNOM ; tip technology ; piezoresistive cantilever

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

25-32

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2006; vol. 54; No 1; 25-32
×