Szczegóły

Tytuł artykułu

Transresistance CMOS neuron for adaptive neural networks implemented in hardware

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

neural networks ; learning on silicon ; hardware intelligence ; CMOS analog circuits ; low-power electronics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

443-448

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2006; vol. 54; No 4; 443-448
×